A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a képi ábrázolásról a vizuális kultúra kontextusában. A félév során egyrészt a grafikai, fotográfiai, digitális stb. képek kommunikatív funkcióinak hasonlóságaival és különbségeivel ismerkednek meg a hallgatók, másrészt a képi reprezentáció szerepeit tanulmányozzák a vizuális kultúra számos összefüggésében. A kultúrát, ezen belül pedig a vizuális kultúrát, a társadalmi kommunikáció intézményeként vizsgálva, a kurzus a képeket a társadalmi kommunikációban betöltött funkcióik szempontjából tekinti át, figyelmet szentelve a verbális kommunikációval és a nem képi vizuális kommunikációval való összevetésnek is. Munkamódszerünk elsősorban esettanulmányok elemzése lesz az oktató és a kurzus résztvevőinek kutatási projektjei alapján.