A kurzus a gazdasági jelenségek szociológiai vizsgálatának elméleti alapjait, legfontosabb iskoláit és kutatási területeit mutatja be. Szemlélete ezzel összhangban interdiszciplináris: kapcsolódik egyes, a közgazdászképzés bevezető kurzusain tárgyalt témákhoz, mindenekelőtt a gazdasági növekedés, a technológiai innováció és a fogyasztói viselkedés ökonómiai megközelítéseihez. A félév célja, hogy a hallgatók későbbi tanulmányaik és munkájuk során képesek legyenek a gazdasági jelenségek vizsgálatába bevonni olyan, a társas viselkedés kontextusa által meghatározott tényezőket, amelyeket a közgazdaságtan általában exogén (modellen kívüli) változókként kezel. A társadalomszerkezet, a normák, a kulturális tőke, a bizalom, a hatalmi erőforrások, stb. racionálisan vizsgálható, azaz mérhető jelenségek, melyek gazdasági következményei nem kevésbé fontosak, mint kulturális vagy politikai vonatkozásaik. A tananyagban nagy hangsúlyt kapnak az egyéni viselkedést befolyásoló kontextuális hatások, valamint a hatalmi elitek szerepe.

Figyelem! A kurzust ebben a félévben két Neptun-kóddal (BMEGT43A053 és BMEGT43A300) lehet felvenni. A két kód csak formális értelemben takar külön kurzusokat: a tananyag és a számonkérés tekintetében nincs különbség. Az egyetlen különbség, hogy a ...053-as végződésű kurzus vizsgajegyes, a …300-as végződésű pedig félévközi jegyes kurzus. Hogy ki melyik Neptun-kóddal regisztrált, az képzési program/specializációtól függ. (A többség a …300-as végződésű, félévközi jegyes változatra regisztrált: a …053-as idővel megszűnik.)
Neptun-kódtól függetlenül mindenkinek két zárthelyi dolgozatot kell megírnia. Pót zh-val mindkettő javítható (lásd alább). A végleges osztályzat a zh-eredményekből áll össze, a következőképen:
- A …300-as (félévközi jegyes) kurzusra regisztrált hallgatók esetében a két zh osztályzatának felfelé kerekített átlaga.
- A …053-as (vizsgajegyes) kurzusra regisztrált hallgatók a két zh osztályzatának felfelé kerekített átlagát megkapják megajánlott jegyként. Ha ezt elfogadják, ez lesz a végleges osztályzatuk. Ha nem fogadják el (mert jobbat akarnak), akkor letehetik a három írásbeli vizsga valamelyikét ― ebben az esetben azonban a vizsgán szerzett osztályzat felülírja a megajánlott jegyet (akkor is, ha elégtelen).
A …300-as kurzusra regisztráltak ugorjanak "A kurzus teljesítésének feltételei" szakaszra.
A …053-as kurzusra regisztráltak az "Az aláírás feltételei"-t is olvassák el.

A részletekért (heti program, szakirodalom, a teljesítés feltételei, stb.) lásd az oldalra feltöltött sillabuszt.