A KURZUS CÉLJA

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat különböző tabukon - vagy tabuknak vélt jelenségeken - keresztül olyan kommunikációs tematikákba és színterekbe, amelyek ugyan aktívan jelen vannak a mindennapi diskurzusban (kisebbség, politika, szubkultúrák, hatalom, szexualitás, gyász stb.), de az ezekkel kapcsolatos társadalmi normák és kommunikációs stratégiák meglehetősen divergensek, sokszor feszültséget teremtenek, például nem beszélhetünk róluk, nem nézhetjük, nem hallhatjuk. Ha ezekről a témákról nyilvános diskurzusokat/együtt-gondolkodást kezdeményezünk – akár intézményi kurzus keretében -, akkor a hallgatók megtapasztalhatják a kommunikáció értő elemzésének hasznosságát, valamint pozitív következményeit olyan jelenségekkel kapcsolatban, amelyekre egyéni tabudiskurzus metódusokat alakítanak ki, így nem, vagy nagyon körülményesen indíthatnak párbeszédet. Az órákon a különböző típusú társadalmi/kommunikációs aktusokat (például szokások, félreértések, szankcióktól való félelem, feltételezések, pletykák, emberi játszmák), mint közléseket vizsgáljuk, és megfigyeljük, hogy azok a jelentésrétegek, amelyek az analízis során előbukkannak – test, betegség, kapcsolati tabuk, devianciák stb. - a mindennapi világunk megértését hogyan befolyásolhatják.


A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

a) mindkét zh megírása, továbbá

b) a félévközi és a félév végi zh-k pontszámainak egyenkénti legalább elégséges szintű abszolválása (a szerezhető pontok 50%.) Ennek hiányában az „Elégtelen" bejegyzés kerül a Neptunba. A zárthelyik egyforma, 50–50%-os súllyal kerülnek beszámításra a félévközi jegy megállapításakor.